Barstølveien 29


 

Lokalene har en helt unik beliggenhet, samt at reguleringsplanen for Sørlandsparken godkjenner eiendommen, som en av de få i området, til butikkdrift uten restriksjoner. Eiendommen er ikke berørt av den rikspolitisk bestemmelse om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder, som gir en arealbegrensning på 3000 m² pr. enhet.

Barstølveien 29 ligger like opp til Sørlandssenteret og helt inntil hovedfartsåren gjennom Sørlandsparken. Dette gir svært gode eksponeringsmuligheter. Eiendommen er under utvikling og reguleringsplanen gir mulighet for en etappevis utbygging som sammen med eksisterende bygg vil kunne utgjøre inntil ca 21.000 m² handelsarealer med tillegg av innendørs parkering. Dette gjør eiendommen særdeles attraktivt for større brukere.

Lokalene kan gjøres ledig på kort varsel. Andre leietakere i bygget i dag:
Norsk Sengetøylager/Jysk, Expert/Bonus, Fritidssenteret AS, Rema 1000, Sunkost, Babyland, Dampbageriet, Plenty. CAD-Partner og Prosjektstyring

 
Prosjektert bygg


Dagens bygg fra syd


Dagens bygg fra øst